Pravila lepega obnašanja

Pomembna pravila lepega obnašanja, da bo vsem prijetno:

  • se poslušamo, ko nekdo govori
  • pri skupinskem pogovoru dvigneš roko, ko želiš nekaj povedati
  • smo ves čas pozitivno naravnani (vidimo pozitivne lastnosti/stvari v drugih; pohvalimo druge za njihovo pozitivno ravnanje)
  • imamo pozitivno komunikacijo, brez negativnega vzdušja (brez žaljivk; brez zamer; povemo, kaj nam ni všeč; sprejmemo kritiko; spoštujemo mnenja drugih)
  • držimo se dogovorov in časovnih rokov (si jih zapomnimo, jih napišemo, spomnimo druge nanje)
  • po uporabi toalete, počistimo za sabo
  • ponoči, ko želiš na toaleto, ne zbujaš drugih; če želiš, se dogovoriš z nekom, da te spremlja do toalete
  • če nekdo potrebuje pomoč, mu pomagamo