2016/17

V šolskem letu 2016/17 smo na I. gimnaziji v Celju prvič začeli izvajati projekt MEPI.

Takrat je bila na šoli 1. srebrna skupina (Anthus trivialis - drevesne cipe).

Pustolovska odprava

Pripravljalni trening (februar 2017)