Zgodovina projekta MEPI

Priznanje vojvode Edinburškega ali The Duke of Edinburgh’s Award je leta 1956 ustanovil princ Phillip, vojvoda Edinburški, mož britanske kraljice Elizabete II., v sodelovanju s Kurtom Hahnom, nemškim pedagogom in priznanim zagovornikom izkustvenega učenja, ter lordom Huntom, vodjo prve uspešne odprave na Mont Everest.

Po II. svetovni vojni so bili mladi fantje, ki so s 15 leti zaključili formalno šolanje, do svojega 18. leta, ko so pričeli z obveznim služenjem vojaškega roka, prepuščeni predvsem sami sebi. Naraščajoča skrb za njihov osebnostni razvoj je spodbudila princa Phillipa k razmišljanju o programu neformalnega učenja, ki bi mlade opremil in motiviral za aktivno preživljanje prostega časa.

Skupaj s Kurtom Hahnom je tako zasnoval program, ki temelji na izkustvenem učenju, in ga predstavil pod imenom Priznanje vojvode Edinburškega. Sir John Hunt (kasneje lord Hunt) je bil imenovan za prvega vodjo programa.

Beseda “mednarodno” se je imenu programa pridružila leta 1980 kot rezultat hitrega širjenja programa po svetu. Že leta 1975 je število udeležencev preseglo milijon, slabih 15 let kasneje pa jih je bilo že več kot dva milijona. Statistika za letošnje leto kaže, da je v programu do sedaj sodelovalo več kot 8 milijonov mladih iz več kot 140 držav.

Slovenija se je v program vključila leta 1997 preko British Council, ko je v okviru Šolskega centra Velenje potekal pilotski projekt izvajanja programa.

Leta 1999 je program prevzelo Društvo Mladinski ceh, ki ga je v tem času sistemsko, konceptualno in strateško vzpostavljalo. Zaradi vse večjega obsega dela in ambicij po širitvi programa po Sloveniji se je leta 2003 pojavila potreba po ustanovitvi Nacionalnega odbora za program MEPI, registriranega kot Društvo MEPI – Mednarodno priznanje za mlade. V okviru društva se je program razvijal in širil predvsem po osnovnih in srednjih šolah. Sočasno s spremembami na globalni ravni je v letu 2013 stekla reorganizacija Nacionalnega odbora v Nacionalni urad, ki od jeseni 2013 dalje deloval v okviru novoustanovljenega Zavoda MEPI. Ta si prizadeva večati prepoznavnost, širiti dostopnost in zagotavljati odličnost izvedbe programa MEPI v Sloveniji.

MEPI je I. gimnazija v Celju prvič začela izvajati v šolskem letu 2016/2017.

(vir: mepi.si/o-programu/predstavitev-programa/)