MEPI-tim

Bernarda Jug, prof.

MEPI-koordinatorica, MEPI-mentorica in voditeljica odprav

Profesorica športne vzgoje

MEPI pomeni priložnost, da lahko navdušenje nad življenjem delim z mladimi. Program spodbuja odkrivanje lastnih talentov, notranje motivacije in dopušča veliko možnosti za kreativnost in iniciativnost. To je tisto, kar me je v pritegnilo k sodelovanju. Z veseljem delam z mladimi, ki si dopustijo izzvati sami sebe in slediti načelu ''Zmorem več kot si mislim''. Kot mentorica imam lepo priložnost, da ob delu z mladimi spoznavam tudi svoje prednosti in pomanjkljivosti. Motiviranost in spodbuda je tisto, kar spreminja probleme v izzive in nas bogati na vseh področjih.

Tanja Tušek, prof.

MEPI-mentorica

Profesorica geografije

MEPI je ''zdrav'' projekt. Z njim rasteš kot športnik, prostovoljec in kot izzivalec svojih veščin.

Tudi sama sem aktivna na MEPI način, saj sem si zadala šest-mesečne cilje za tri področja. Zakaj? Ker to človeka bogati.

Z mentorskim delom mlade spodbujam. Lepo je iskreno čestitati vsakemu, ki zmaga v tekmi s samim seboj.

Anja Drofenik, prof.

MEPI-mentorica in voditeljica odprav

Profesorica matematike

Vodim šahovski krožek in krožek za razvedrilno matematiko.

Rada sem v naravi, hodim v hribe, kolesarim. Rada igram šah in ostale družabne igre.

MEPI mi je zato zelo blizu kot način življenja, razmišljanja. Pri tem izredno kvalitetnem programu mladi lahko bolj polno zaživijo svoje življenje, naravo in vrstnike pa začutijo kot pomemben del preživljanja svojega prostega časa. MEPI jih nauči zastavljanja ciljev in vztrajanja na poti do želenega cilja. Pokaže jim, kako pomembno je, da smo pozorni do drugih in upoštevamo njihovo mnenje, da se držimo dogovorov in da z aktivnim življenjem zmoremo res veliko več, kot si mislimo.

Nataša Peunik, prof.

MEPI-mentorica

Profesorica španščine in diplomirana novinarka

Zakaj sem se priključila programu MEPI? Verjamem, vem in vidim, da je zastavljen tako, da dijakom (in mentorjem) spreminja življenje na boljše. Kako? Uri nas v disciplini, mehkih veščinah (komunikacija, prilagodljivost, timsko delo, reševanje težav, kritično opazovanje ...), preživetju v naravi ... Nauči nas, kako si zastaviti uresničljiv cilj in kako ga doseči. Omogoča nam, da se bolje spoznamo, vidimo, doživimo v drugih situacijah, ki so morda nevsakdanje, drugačne, vsekakor pa izven naše ''zone udobja''. Dijake uči samostojnosti, prevzemanja odgovornosti, skrbi za druge. Kdo si torej ne bi želel biti del tega programa?

Marjetka Pintarič, prof.

MEPI-mentorica

Profesorica angleščine

Zanimanje za program MEPI so v meni prvotno vzbudile sodelavke – članice projekta, ki so s pristnim navdušenjem govorile o tem projektu za mlade in so me letos prijazno sprejele v svojo sredino.

Za sodelovanje v programu MEPI sem se odločila iz več razlogov. Eden izmed poglavitnih je, da se strinjam s konceptom in načeli programa. Všeč mi je, da mlade spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa, pri čemer ob osvajanju zastavljenih ciljev tekmujejo sami s seboj, krepijo vztrajnost in razvijajo veščine, kot so komunikacija, spoštovanje, odgovornost, pravičnost, ki so nepogrešljive ne le pri iskanju zaposlitve, ampak postavljajo tudi temelj za bolj kakovostno življenje. Menim, da jim program omogoča osebnostno rast in jih opremi z znanjem, da se bodo lažje soočali z izzivi, ki nam jih postavlja življenje. Program MEPI pri mladih spodbuja vrednote, h katerim stremim tudi sama.

Svoj prosti čas rada preživljam aktivno in v naravi, nenehno iščem nove izzive in se z otroško radovednostjo lotevam novih stvari, zaradi česar se z lahkoto poistovetim s programom MEPI. Ob vsem tem je druženje z enako mislečimi nezanemarljiv del sodelovanja v projektu. Prepričana sem, da MEPI združuje prijetno s koristnim.