MEPI-tim

Bernarda Jug, prof.

MEPI-koordinatorica, MEPI-mentorica in voditeljica odprav

Profesorica športne vzgoje

MEPI pomeni priložnost, da lahko navdušenje nad življenjem delim z mladimi. Program spodbuja odkrivanje lastnih talentov, notranje motivacije in dopušča veliko možnosti za kreativnost in iniciativnost. To je tisto, kar me je v pritegnilo k sodelovanju. Z veseljem delam z mladimi, ki si dopustijo izzvati sami sebe in slediti načelu ''Zmorem več kot si mislim''. Kot mentorica imam lepo priložnost, da ob delu z mladimi spoznavam tudi svoje prednosti in pomanjkljivosti. Motiviranost in spodbuda je tisto, kar spreminja probleme v izzive in nas bogati na vseh področjih.

Nataša Peunik, prof.

MEPI-mentorica

Profesorica španščine in diplomirana novinarka

Zakaj sem se priključila programu MEPI? Verjamem, vem in vidim, da je zastavljen tako, da dijakom (in mentorjem) spreminja življenje na boljše. Kako? Uri nas v disciplini, mehkih veščinah (komunikacija, prilagodljivost, timsko delo, reševanje težav, kritično opazovanje ...), preživetju v naravi ... Nauči nas, kako si zastaviti uresničljiv cilj in kako ga doseči. Omogoča nam, da se bolje spoznamo, vidimo, doživimo v drugih situacijah, ki so morda nevsakdanje, drugačne, vsekakor pa izven naše ''zone udobja''. Dijake uči samostojnosti, prevzemanja odgovornosti, skrbi za druge. Kdo si torej ne bi želel biti del tega programa?

Marjetka Pintarič, prof.

MEPI-mentorica

Profesorica angleščine

Zanimanje za program MEPI so v meni prvotno vzbudile sodelavke – članice projekta, ki so s pristnim navdušenjem govorile o tem projektu za mlade in so me letos prijazno sprejele v svojo sredino.

Za sodelovanje v programu MEPI sem se odločila iz več razlogov. Eden izmed poglavitnih je, da se strinjam s konceptom in načeli programa. Všeč mi je, da mlade spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa, pri čemer ob osvajanju zastavljenih ciljev tekmujejo sami s seboj, krepijo vztrajnost in razvijajo veščine, kot so komunikacija, spoštovanje, odgovornost, pravičnost, ki so nepogrešljive ne le pri iskanju zaposlitve, ampak postavljajo tudi temelj za bolj kakovostno življenje. Menim, da jim program omogoča osebnostno rast in jih opremi z znanjem, da se bodo lažje soočali z izzivi, ki nam jih postavlja življenje. Program MEPI pri mladih spodbuja vrednote, h katerim stremim tudi sama.

Svoj prosti čas rada preživljam aktivno in v naravi, nenehno iščem nove izzive in se z otroško radovednostjo lotevam novih stvari, zaradi česar se z lahkoto poistovetim s programom MEPI. Ob vsem tem je druženje z enako mislečimi nezanemarljiv del sodelovanja v projektu. Prepričana sem, da MEPI združuje prijetno s koristnim.

Nejc Špeglič

MEPI-mentor in voditelj odprav

Udeleženec MEPI-ja, član MEPI PROMO tima