O projektu MEPI

Program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je svetovno priznan program, ki mladim omogoča, da aktivno preživljajo prosti čas. Mlade spodbuja, da se udeležujejo različnih aktivnosti, ki so na voljo v okviru 4 področij (na zlati stopnji 5 področij). Vsak posameznik oblikuje program, prilagojen svojim sposobnostim in potrebam.

MEPI je program osebnostnega razvoja najvišje kakovosti, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program se izvaja v 3 stopnjah zahtevnosti (bronasta, srebrna in zlata).

Priznanje MEPI uživa velik ugled v izobraževalnem sektorju, saj prinaša program dejavnosti, ki so namenjene razvoju posameznika; v tujini pa velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mladostnik pripravljen sprejemati izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.