Projekt Neznani Prijatelj

PNP

PNP (Projekt Neznani Prijatelj) se izvaja samo na zlati stopnji. Poteka v tuji državi.

Cilj je razširiti lastne interese in izkušnje, skozi namensko udeležbo, v delovanju in bivanju z drugimi nepoznanimi.

Koristi za mlade:

  • spoznavanje novih ljudi, njihove kulture, ter navad
  • vzpostavitev novih odnosov in pokazati skrb za druge
  • prizadevanje za doseganje skupnih ciljev
  • sprejemanje odgovornosti zase in za druge
  • razvijanje sposobnosti komuniciranja
  • dajanje pobude
  • uživanje v bivanju in delu z drugimi

Primeri PNP-ja: